فرماندار کهنوج : ناحیه صنعتی چاه مرید باید راه اندازی شود دکتر میجانی مدیرکل شهرک های صنعتی با آقای شعبانی فرماندار کهنوج دیدار کرد .
به گزارش روابط عمومی فرمانداری، علی شعبانی فرماندار کهنوج در این دیدار خواستار ایجاد ناحیه صنعتی چاه مرید و ارتقا شهرک صنعتی کهنوج . وی همچنین خواستار روشنایی ورودی شهرک صنعتی کهنوج شد . دکتر میجانی مدیرکل شهرک های صنعتی در این دیدار گفت: پیمانکار ورودی شهرک مشخص شده و طی هفته های آینده روشنایی شهرک صنعتی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان آغاز خواهد شد . وی افزود: به دنبال ارتقا شهرک صنعتی کهنوج با پیوست مسائل زیست محیطی هستیم. وی از راه اندازی ناحیه صنعتی چاه مرید تا اوایل سال آینده خبرداد و گفت: کسانی که‌در شهرک صنعتی زمین تحویل گرفتند و اقدامی انجام نداده اند پرونده آنها جهت باز پس گیری زمین، به مراجع قضایی ارسال شده است .
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج تنظیم خبر و عکس: امین وثوقی مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج