🛑 اطلاعیه || فوری 🛑

🛑 تعطیلی پنجشنبه ها در استان کرمان

🔰 به منظور مدیریت مصرف انرژی در زمستان صورت میگیرد؛

🔰تعطیلی موقت پنج‌شنبه‌‌های ادارات و مراکز دولتی استان کرمان

✅ با مصوبه ستاد مدیریت بحران استان کرمان و به منظور مدیریت مصرف انرژی در زمستان، ادارات و مراکز دولتی و واحدهای آموزشی پنجشنبه ها تعطیل شدند. 

🛑به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمان، بر اساس پیشنهاد ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، تعطیلی پنجشنبه‌های ادارات و مراکز دولتی و واحدهای آموزشی از اول دی ماه تا پایان اسفند ماه خواهد بود. 

💠🛑گفتنی است، در خصوص تغییر ساعت کاری ادارات و دستگاه های اجرایی هنوز تصمیم گرفته نشده و در صورت تصویب اطلاع رسانی خواهد شد.

۱۴۰۱/۹/۲۶

#اداره_کل_روابط_عمومی_استانداری_کرمان