علی شعبانی فرماندار جدید کهنوج: با مدیران کم کار برخورد قانونی خواهد شد
 شعبانی فرماندار جدید کهنوج گفت: کهنوج مولود انقلاب است .
علی شعبانی فرماندار جدید شهرستان کهنوج با اشاره به خدمات مدیران سابق و فعلی برای توسعه و آبادانی کهنوج، گفت : تا  رسیدن به نقطه مطلوب فاصله ها داریم که به تدابیر مدیران جهادی فاصله داریم.
وی افزود: درب اتاق مدیران اجرایی باید به روی مردم باز باشد.
علی شعبانی گفت : باید  تلاش کنیم که رضایتمندی مردم حاصل شود .
فرماندار کهنوج افزود: با تفکر بسیجی و انقلابی کهنوج را به نقطه مطلوب خواهیم رساند
وی تصریح کرد :  اصحاب رسانه به عنوان یک نقش مهم در توسعه شهرستان موثر و سهیم خواهند  بود
شهرستان کهنوج  نیازمند کار جهادی است.
تنظیم خبر و عکس: امین وثوقی مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج