*بازدید از مجموعه شرکت ذوب آهن پاسارگاد کهنوج*

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،فرماندار کهنوج باتفاق آقای یحیی زاده رئیس اداره تعاون کارورفاه اجتماعی ،آقای رامشک معاونت محترم فرمانداری با حضور دکتر رادفر مجری طرح تیتانیوم کهنوج ،آقای ثقفی مدیر شرکت ذوب آهن پاسارگاد از مجموعه شرکت پاسارگاد بازید نمودند و در ادمه نشست تخصصی با حضور تمام اعضاء در سالن کنفرانس شرکت پاسارگاد برگزار نمودند .
در این نشست آقای سنجری فرماندار کهنوج  درخصوص اقدامات انجام شده در شرکت و همچنین طریقه جذب نیرو  و پیشرفت پروژه را رصد و ارزیابی نمودند. و  در ادامه دکتر رادفر مجری طرح تیتانیوم کهنوج افزودند تا کنون مبلغ هزار و دویست میلیارد تومن به ارزش  ۱۶ میلیون یورو سرمایه گذاری  صورت گرفته و برای اتمام پروژه تقریبا یک ونیم برابر این مبلغ باید خرج گردد .
در پایان جلسه آقای یحیی زاده رئیس اداره تعاون کارورفاه اجتماعی  خواستار جذب نیروهای بومی شهرستان  و همچنین افزایش روند توسعه شرکت برای رسیدن به شیب صنعتی شدن شهرستان را از مدیران شرکت خواستار شدند .