صبح  امروز سنجری فرماندار کهنوج به همراه سرهنگ اسماعیلی جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه کهنوج و ریاست آموزش و پروش  از روند ساخت مدرسه ۵ کلاسه روستای بارگاه بازدید نمودند.
 قابل ذکر است که برای ساخت این   مدرسه  تا کنون مبلغ ۸۰۰ میلیون  تومان به همت خیر گرانقدر برادر خادمی هزینه گردیده و توسط بسیج سازندگی و جهادگران روستای بارگاه شهرستان کهنوج در حال ساخت می باشد .
شایان ذکر است که تا مهرماه سال جاری مدرسه مورد بهره برداری خواهد گرفت .
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج