بازدید فرماندار عیدی از روستاهای عوض آباد، تهمینه و گهرک از توابع بخش مرکزی

صبح امروز عیدی فرماندار کهنوج به همراه رامشک معاونت  برنامه ریزی و توسعه، رضایی بخشدار  مرکزی و تعدادی از مدیران شهرستان با حضور در بین اهالی و مردم شریف روستاهای مذکور با شنیدن مسائل و مشکلات آنان ضمن هماهنگی با مدیران مربوطه مقرر گردید برای رفع مشکلات موجود روستاهای یاد شده از جمله احداث راه روستایی عوض آباد- تهمینه و محمد آباد گهرک نسبت به تکمیل خط آبرسانی به روستای تهمینه اقدام لازم را با مساعدت مدیران فرا دستی در اولین فرصت بعمل آورده و نتیجه را به فرمانداری  اعلام نمایند .
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج