صبح امروز جلسه رسیدگی به مشکلات شهر دهکهان به ریاست عیدی فرماندار و با حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری، روساء و مدیران ادارات آب و فاضلاب ، ورزش و جوانان ، مخابرات و ... در محل فرمانداری تشکیل که مهمترین موضوعات تامین امکانات ورزشی ، توسعه شبکه آب ، مخابرات ، برق و ... عنوان و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج