در بازدید صبح امروز فرماندار بهمراه شهردار و اعضای شورای شهر از خیابان های سطح شهر، فرماندار عیدی به ساماندهی شهرک شهید بهشتی و خیابان کلینیک شهید سپهبد سلیمانی تاکید نمود.
ایشان وضعیت شهرک شهید بهشتی را که از محلات قدیم شهر می باشد را غیر قابل قبول دانستند و بیان داشتند ضرورت دارد در اولین فرصت نسیت به آسفالت خیابان ها و کوچه های آن و همچنین ایجاد فضای سبز و ... اقدام گردد .
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج