صبح امروز عیدی  فرماندار و رئیس ستاد تنظیم بازار به همراه تعدادی از اعضا ستاد  با حضور در خیابان های سطح شهر از تعدادی از واحدهای صنفی  بازرسی و نکات لازم را یادآور و بر  نظارت مستمر بر واحدهای صنفی مختلف تاکید نمود .لازم به ذکر است  کمیته اقدام مشترک ستاد تنظیم بازار شهرستان نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی در ماه‌های پایانی سال را  به صورت ویژه در دستور کار داشته است..
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج