هم اکنون بازدید عیدی فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان کهنوج به همراه بخشدار مرکزی و مهندس اطمینانی رئیس اداره عمرانی فرمانداری از  روند لایروبی رودخانه ها و تقویت سیل بندها و.... در بخش مرکزی .
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج