جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران در خصوص اقدامات پیشگیرانه و مقابله باحوادث احتمالی ناشی از سامانه بارشی جنوب عصر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ در محل سالن شهدای انتظامی فرمانداری به ریاست فرماندار عیدی  و با حضورسایر اعضاءتشکیل که پس از ارائه گزارش اعضا ستاد پیرامون کارهای انجام شده و دردست  اقدام ، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج