عیدی فرماندار کهنوج در جلسه شورای اشتغال شهرستان ، تاکید کرد : بحث اشتغال مهمترین دغدغه امروز است .

فرماندار شهرستان کهنوج در جلسه شورای اشتغال گفت : دوره های مهارت آموزی متناسب با رشته های مورد نیاز  بازار کار برگزار شود .

جلسه  شورای اشتغال شهرستان کهنوج به ریاست عیدی فرماندار و با حضور رامشک معاونت توسعه و برنامه ریزی فرمانداری و با حضور اعضا در محل سالن اجتماعات شهدای انتظامی برگزار.شد .
 وحدت عیدی فرماندار کهنوج در ابتدای این جلسه ضمن تاکید بر تقویت بخش خصوصی گفت: باید بخش خصوصی را  فعال کنیم.
وی افزود:  وظیفه دولت ایجاد شغل نیست بلکه مهمترین مسئولیت دولت در این راستا فراهم اوردن زمینه،فرصت وتمهیدات لازم برای ایجاد شغل است.
وی افزود:  بر اساس گزارش گیری از سامانه رصد ، تعهد تحقق یافته دستگاه‌های اجرایی تا امروز بالغ بر ۶۶ درصد بوده است.
وی افزود : تا  پایان آذرماه باید تحقق تعهد اشتغال دستگاه های اجرایی به بالای ۷۵ درصد برسد .
وی تاکید کرد .
وی با اشاره به آسیب های اجتماعی گفت : اشتغال منجر به کاهش آسیب های اجتماعی خواهد شد .
وی گفت : احداث کشت های گلخانه ای از ۱۲۰ هکتار به ۹۰۰ هکتار رسیده است که تاثیر بسزایی در  اشتغال شهرستان در بخش کشاورزی را  دارد .
  فرماندار عیدی تصریح کرد: در زمینه آبیاری تحت فشار از ۳۴۰۰ هکتار به ۹۰۰۰ هکتار رسیده است
 فرماندار کهنوج گفت : بخش خصوصی را فعال و تقویت کنیم.
وی بر تسهیل و تسریع  در روند پرداخت تسهیلات‌ اشتعالزایی بنیاد برکت واستفاده از ظرفیت بنیاد برکت در راستای ایجاد اشتغال در شهرستان تاکید کرد
قابل ذکر  است طرح اشتغال زایی بنیاد برکت در سطح ۱۴ روستا برای ۳۰۰ نفر متقاضی در حال اجرا می باشد .
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج