شورای کشاورزی شهرستان کهنوج تشکیل جلسه داد
صبح امروز جلسه شورای کشاورزی شهرستان به ریاست فرماندار عیدی  ،  و با حضور حجت الاسلام نجنو امام جمعه، دادستان ، مهندس سالاری  معاون برنامه ریزی، سازمان جهاد کشاورزی جنوب، مدیریت جهاد کشاورزی، رئیس و اعضای انجمن گلخانه داران، تعدادی از کشاورزان پیشرو و...با دستور  کار بررسی و میزان   و نوع کشت جالیز، بازار فروش ، وضعیت ثبت نام و کارسازی سوخت گلخانه داران ، نظارت مستمر بر فروشگاه‌های لوازم کشاورزی و سم فروشی ها به منظور جلوگیری از تخلفات صنفی و عدم عرضه و فروش بذر و سموم تقلبی و تاریخ مصرف گذشته و... تشکیل که پس از بیانات و مطالب فرماندار ، امام جمعه  ، معاون سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان ، دادستان و سایر اعضا تصمیماتی اتخاذ گردید .

روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج