معرفی فرمانداری کهنوج به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید  رجایی

صبح امروز درجشنواره شهید رجایی   استان که به ریاست دکتر زینی وند استاندار کرمان برگزار گردید از تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی از جمله عیدی فرماندار کهنوج بعنوان مدیر دستگاه برتر تقدیر گردید .
جشنواره شهید رجایی همه ساله در پایان هفته دولت برگزار و از دستگاه های اجرایی که در ارزیابی عملکرد موفق به کسب امتیازات لازم شوند بعنوان دستگاه برتر تقدیر می گردد .

روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج