۱۴ خرداد سالروز عروج ملکوتی حضرت امام خمینی ( ره ) و یاد شهیدان معظم قیام خونین ۱۵ خرداد را گرامی می داریم
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج