بمناسبت سالروز فتح وازادی خرمشهر حجت السلام افشارمنش امام جمعه،عیدی فرماندار،سالاری رئیس دادگستری،مسافری مدیربنیاد شهیدوایثارگران و...
با خانواده معزز ومعظم شهداء (شهیدان والامقام شهید حسین شعبانی وشهیدعباس قلندری)ازشهداء عملیات بیت المقدس  دیدارکردند ، فرماندار عیدی باتجلیل از صبر وایستادگی خانواده های عزیزشهداء دیدار با خانوادهای معظم شهداء را توفیق وسعادتی مهم
دانست وافزود همه ما مدیون انها بوده و هستیم وامنیت وسربلندی امروز را نتیجه ایثارگری ومجاهدات انان میدانیم.