۲۷ اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را گرامی می داریم.روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج