صبح امروز جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست فرماندار عیدی و با حضور سایر اعضا در محل فرمانداری تشکیل و در خصوص بعضی از کالاها از جمله سیمان ، مرغ ، روغن ، شکر ... و  همچنین ادامه نظارت ویژه ماه مبارک رمضان و تشدید نظارت ها به صورت مستمر و  نوبه ای تصمیم و به صورت جدی مورد تاکید قرار گرفت.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج