هفته هلال احمر را به مدیر،کارکنان وداوطلبان شریف ،ایثارگر وپرتلاش شعبه کهنوج صمیمانه تبریک گفته و
سلامتی وموفقیت روز افزون انان را از درگاه خداوند قادر متعال خواستاریم .
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج