باحضور فرماندار کهنوج صورت گرفت:
تجلیل از کارگران اداره برق شهرستان

 بمناسبت هفته کاروکارگر  و با  حضور عیدی فرماندار کهنوج   ، یحیی زاده رئیس اداره تعاون کارورفاه اجتماعی و مهندس مجاز مدیر اداره برق   و ... از کارکنان نمونه اداره برق  تجلیل شد. این مراسم  با حضور جمعی از کارکنان برق در محل سالن اجتماعات این  اداره  برگزار شد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج