صبح امروز فرماندارعیدی بهمراه بخشدارمرکزی ومدیر راهداری وحمل ونقل از پروژه بهسازی وروکش اسفالت جاده روستایی کهورنارنجک
بازدید واز مساعدت مهندس جمیلی مدیرکل راهداری وحمل ونقل جنوب استان تقدیرنمودند،لازم بذکر است
این پروژه ازمحل اعتبارات داخلی
وبه مبلغ۳۵۰۰ میلیون ریال(سیصدپنجاه میلیون تومان) عملیاتی واجرایی گردید.
در این بازدید از پیگیری شورا ومهندس صابر مریمی دهیار روستا نیز قدردانی شد.
روابط عمومی فرمانداری کهنوج