صبح امروز عیدی فرماندار کهنوج به همراه معاون امور عمرانی فرمانداری، شهردار ، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل، کارشناسان فنی  و ... از پروژه های عمرانی پل نورآباد( با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد ) پل سمیه ( با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد ) و ... بازدید و مقرر گردید عملیات آسفالت ریزی جاده روستای کهور نارنجک نیز بزودی انجام شود .
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج