بازدید فرماندار عیدی بهمراه شهردار و تعدادی از مسئولان امور شهری از پارک بزرگ شهر و تعدادی از میادین ومحلات ،ایشان با توصیه به ارتقاء سطح خدمات رسانی به شهروندان خواستار رعایت دستورالعملهای ستادکرونا شدند وی همچنین بصورت تماس تلفنی با فرماندهی انتظامی شهرستان ضمن قدردانی از حضور مداوم نیروهای خدوم ومقتدر انتظامی درخصوص ادامه روند گشت زنی ویژه پلیس وبرقرای نظم وامنیت در ایام تعطیلات نورزی مطالبی رابیان داشت.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج