ظهر امروز با حضور فرماندارعیدی وجمعی مدیران اجرایی شهرستان
کارخانه تولید اجر هوفمان که بنا به دلایل فنی و سایر مشکلات مدتی تعطیل شده بود مجددا با سرمایه ۱۲ میلیارد ریال بهسازی وراه اندازی گردید،
این کارخانه برای ۲۰نفر اشتغالزایی مستقیم دارد.
روابط عمومی فرمانداری کهنوج