عیدی فرماندار کهنوج:
دستیابی دلاورمردان ناجا به اهداف و برنامه های تعیین شده در رزمایش    جنوب و شرق استان با حضور پلیس های تخصصی  مرکز و شهرستانهای  جنوبی به فرماندهی سردار ناظری فرمانده محترم و پرتلاش انتظامی  استان در هفته گذشته موجب افزایش امید و رشد شاخص های امنیتی در این مناطق گردیده است .
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج