مشکل گازمایع بزودی مرتفع خواهد شد
نظربه پیگیریهای مستمر ومتعدد عیدی فرماندار کهنوج درانتقال مشکلات مردم درتهیه گاز مایع(سیلندر)  به مسولان مربوطه عصر امروز طی تماس تلفنی با مهندس ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی کشور مقرر شد دستورات لازم و ویژه ای درهمکاری با شرکت خدمات رسان(جیرفت گاز)صادرتا
نقائص موجود بزودی مرتفع گردد.
روابط عمومی فرمانداری کهنوج