تشکیل جلسه فوق العاده ستاد سوخت شهرستان کهنوج
جلسه ستاد سوخت شهرستان به ریاست فرماندار عیدی بمنظور بررسی وضعیت توزیع فراورده های نفتی و گاز مایع ( سیلندر ،گاز ) تشکیل که پس از طرح مطالب مختلف توسط اعضاء ستاد سوخت تصمیماتی درخصوص افزایش سهمیه سوخت  گلخانه ها و همچنین حمل و تحویل به موقع فرآورده های خریداری شده توسط جایگاه داران و تسهیل در حمل و تحویل بموقع گاز مایع از مبدا بندرعباس اتخاذ گردید.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج