بازدید ستاد کرونای شهرستان از تعدادی واحدهای صنفی ، کافی نت ها ،دفاتر پیشخوان و...به منظور بررسی نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج ،صبح امروز عیدی فرماندار به همراه اعضاء ستاد کرونا تعدادی از واحدهای صنفی ،دفاتر پیشخوان ،کافی نت ها ،اداره پست
 و ... را مورد بازدید وضمن ارائه طریق تذکرات لازم درخصوص پایبندی وتعهد انان به دستورالعمل های صادره از سوی ستاد فرماندهی پیشگیری ومقابله با بیماری کرونا را
بصورت جدی تاکید ویاداور شدند.

روابط عمومی فرمانداری کهنوج